26 Eylül 2015 Cumartesi

Uçak Sesi Göbek Yapıyor


İsveç'te yapılan araştırma, hepimiz için -fakat en çok Kanal 7 için- ibrelik bir mesaj içeriyor:
İki veri arasındaki ilinti, sebep-sonuç ilişkisine bağlı olmak zorunda değildir.

İsveç'te yapılan araştırma uçak sesine maruz kalan insanlar ve göbek çevresi ölçümlerinde doğrusal bir oran tespit ediyor: Daha çok uçak sesi, daha geniş göbek çevresi. Ne var ki, araştırmayı yapan bilimciler, kendi makalelerinde, bu ilintinin muhtemelen sebep-sonuç ilişkisine bağlı olmadığının altını çiziyor. Uçak sesinin yoğun olduğu mahallelerdeki sosyo-ekonomik durum ve hayat tarzı, bu gözlemin asıl sebebini bulanıklaştırıyor olabilir.

Unutmayalım ki, yüzme havuzuna düşerek boğulan insan sayısı ile Nicolas Cage'in oynadığı film sayısında da benzer bir paralellik söz konusu:


Sebep-sonuç ilişkisi deneysel ve gözlemsel olarak ortaya konmadan, iki veri arasındaki korelasyon (ilinti) herhangi bir sonuca varmak için yeterli değildir.

 Not: Haberi ulaştıran Semih Kaya'ya teşekkürler!